กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0
970

18015847_10211849426047746_409453715_o-1

         วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  • ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://eval.mcu.ac.th/?p=674
  • บัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
    ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบบริการการศึกษาที่เว็บไซต์ http://regweb.mcu.ac.th/

  • คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์  ดาวน์โหลดคู่มือ