๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

0
238

๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก

…วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงาน”๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก” ทำบุญครบรอบ ๕๖ ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และทำบุญอุทิศให้อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีอุปการคุณ ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป ซึ่งมี พระราชเมธี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานจุดธูปเทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย โดยมี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษา ถวายผ้าไตรจีวร และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ยุค มจร ๔.๐”  ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา…

dew_6753dew_6669 dew_6671dew_6676 dew_6677dew_6774

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://gallery2.mcu.ac.th/