ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ “๑๓๐ ปี มหาจุฬา”

0
475

…วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาบริหารการศึกษาเข้าร่วมงานวันครบรอบ ๑๓๐ ปี สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน โดยงานวันสถาปนาครบรอบ “๑๓๐ ปี มหาจุฬา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

…ภาคเช้ากิจกรรมในงานมีการจัดนิทัศการทางวิชา การแสดงผลงานด้านวิชาการจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการ จากส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะ จากครูพระสอนศีลธรรมและนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้ในวันนี้มี ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรำลึกคุณูปการของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕

…ในภาคบ่ายร่วมฟังบรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง เหลียวหลังแลหน้า ๑๓๐ ปี มหาจุฬา โดย
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง”พันธกิจมหาจุฬา ในรอบ ๑๓๐ ปี” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชวรเมธี ดร., ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ , ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ , ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

dew_0135 dew_0148 dew_0222 dew_0230

อัลบั้มภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th