Home ข่าวทั่วไป ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบทุน มจร

ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบทุน มจร

0
349

ยอดรวมทั้งหมด  จำนวน ๑๑๘,๘๐๐ บาท 
-ถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบทุน มจร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
– ทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
– มุทิตาสักการะอธิการบดี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
– แจกันดอกไม้ ๑ ชุด จำนวน ๑,๘๐๐ บาท

และ ชื่อหลักสูตร พธ.ม. สาขาพุทธบริหารการศึกษา ถวายทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอกราบอนุโมทนาทุกรูป ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

อัลบั้มภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th/