สังสรรค์ปีใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน 2561/2018

0
311

…วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “สังสรรค์ปีใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน”ต้อนรับวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ นำโดย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.คณบดี คณะครุศาสตร์ และรศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดี คณะครุศาสตร์/ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในภาคเช้ามีการลงทะเบียนรับหมายเลขเพื่อนำของรางวัลเตรียมการจับฉลากแลกของขวัญวันปีใหม่ มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และตัวแทนคณาจารย์ได้กล่าวความประทับใจในการทำงานที่ผ่านมาตลอดปี ๒๕๖๐ พร้อมกล่าวให้คำอวยพรปีใหม่ เวลา ๑๐.๓๐น. พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เจริญพุทธมนต์และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมกันถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกันอย่างประทับใจ

ภาคบ่ายมีการจับฉลากแลกของรางวัลกันและมอบของขวัญให้กัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความเป็นกัลยาณมิตร และมีการจับรางวัลพิเศษหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอทองคำ โทรทัศน์จอแบนขนาด ๒๙ นิ้ว พัดลม หม้อหุงข้าวและรถจักรยาน เป็นต้น…

ในวันนี้ต้องขออนุโมทนาและขอบพระคุณเจ้าภาพอาหาร และของรางวัลพิเศษจากทุกรูป/ทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีให้กับบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ ณ ห้อง ๕๑๒ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ชมภาพกิกรรม http://gallery2.mcu.ac.th