กิจกรรมบริการอาหาร เครื่องดื่ม พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑

0
431

กิจกรรมบริการอาหาร เครื่องดื่ม โดยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการน้ำดื่มฟรี เนื่องพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจัดบริเวณริมสระน้ำตรงข้ามกับตึกมวก ๔๘ พรรษา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดี ซึ่งประกอบด้วย น้ำดื่ม ผ้าเย็น ผลไม้ (กล้วยหอม) เค้ก ไข่ต้ม น้ำส้มเกล็ดหิมะ เครื่องดื่มสมุนไพร ขนมจีนน้ำยา บริการฟรี ทั้งนี้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหมาวิทยาลัย ตลอดจนประชานทั่วไป ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก…ต้องกราบขอขอบพระคุณและขอขอบคุณทุกรูป/ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกำลังกายกำลังใจ พร้อมร่วมอุปถัมภ์ปัจจัยให้เกิดกิจกรรมที่ดีขออนุโมทนาขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ…
เย็นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีอีสานและนักร้องมากมายทั่วเมืองไทย..
32332038_1839060236146214_7916338623107039232_n

32423163_1839061062812798_4466299485672177664_n

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th