ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒/2019

0
381

“สังสรรค์ปีใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน”
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่” พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในภาคเช้ามีการลงทะเบียนรับหมายเลขเพื่อนำของรางวัลเตรียมการจับฉลากแลกของขวัญวันปีใหม่ มีการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และตัวแทนคณาจารย์ได้กล่าวความประทับใจในการทำงานที่ผ่านมาตลอดปี ๒๕๖๐ พร้อมกล่าวให้คำอวยพรปีใหม่ เวลา ๑๐.๓๐น. พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เจริญพุทธมนต์และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมกันถวายภัตตาเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกันอย่างประทับใจ

ภาคบ่ายมีการจับฉลากแลกของรางวัลกันและมอบของขวัญให้กัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความเป็นกัลยาณมิตร และมีการจับรางวัลพิเศษหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอทองคำ โทรทัศน์จอแบนขนาด ๒๙ นิ้ว พัดลม หม้อหุงข้าวและรถจักรยาน และอีกมากมาย…

ในวันนี้ต้องขออนุโมทนาและขอบพระคุณเจ้าภาพอาหาร และของรางวัลพิเศษจากทุกรูป/ทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีให้กับบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานที่ ณ ห้อง ๕๑๒ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

dew_6313 dew_6362 dew_6388 dew_6415 dew_6419 dew_6916

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th/