สรงน้ำ/รดน้ำ ขอพร ประเพณีมหาสงกรานต์ ๒๕๖

0
223

…วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีมหาสงกรานต์ สรงน้ำ/รดน้ำ ขอพร มหาสงกรานต์ ๒๕๖๑ ภาคเช้ามีการทำพิธีทักษิณานุปทานแด่บูรพจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษยานุศิษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่เข้าร่วมงานต่างพร้อมถวายภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ /รับประทานอาหารร่วมกัน

…ภาคบ่ายพิธีขอขมาพระรัตนตรัย สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำ คณาจารย์ ผู้อาวุโส และสุดท้าย มีการจับฉลากรางวัลพิเศษของที่ระลึกอีกด้วย ซึ่งการแต่งกายของคฤหัสถ์นั้นเป็นชุดไทยโบราณแบบย้อนยุค…

ณ ห้องซี ๕๑๒ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th