กิจกรรมบริการน้ำดื่ม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี ๒๕๖๒

0
451

ชมรมพุทธบริหารการศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบริกาดื่มให้กับประชาชน โดยภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการน้ำดื่มฟรี เนื่องพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจัดบริเวณริมสระน้ำตรงข้ามกับตึกมวก ๔๘ พรรษา ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดี ซึ่งประกอบด้วย น้ำดื่ม ผ้าเย็น  น้ำส้มเกล็ดหิมะ เครื่องดื่มสมุนไพร บริการฟรี ทั้งนี้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหมาวิทยาลัย ตลอดจนประชานทั่วไป ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก…ต้องกราบขอขอบพระคุณและขอขอบคุณทุกรูป/ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกำลังกายกำลังใจ พร้อมร่วมอุปถัมภ์ปัจจัยให้เกิดกิจกรรมที่ดีขออนุโมทนาขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ…

เย็นวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีอีสานและนักร้องมากมายทั่วเมืองไทย..

ภาพกิจกรรม http://gallery2.mcu.ac.th